Posts Tagged ‘Ysgol Gymraeg Aberystwyth’

h1

Georgia Ruth

2 April 2014

1/4/14

I Ysgol Gymraeg Aberystwyth aeth criw Arad Goch yn gyntaf, ac yno roedd Georgia Ruth yn aros yn eiddgar amdanom ni gyda’i thelyn a’i gitar yn barod i ddiddanu ac addysgu’r disgyblion. Roedd y plant wrth eu boddau yn dysgu am Adar Llatai, sef yr adar arferai gario negeseuon o un person i’r llall – cyn dyddiau Twitter a Facebook!

Image

Our first stop today was Ysgol Gymraeg Aberystwyth, where Georgia Ruth was eagerly awaiting our arrival along with her instruments, ready to entertain an educate the school’s pupils. The children loved learning about ‘Adar Llatai’  (Messenger Birds) through the medium of song, and were more than ready to participate with co-singing and whistling!

Linc i fideos Youtube –
http://www.youtube.com/playlist?list=PLHme4QlMh71eXr8DT8sOS4-1_EM_m1o1V
– Youtube videos link

Linc i luniau Facebook –
https://www.facebook.com/aradgoch/media_set?set=a.610050595748826.1073741838.100002316721443&type=3
– Facebook pictures link