Posts Tagged ‘Theatre’

h1

SXTO / SEXTING

2 April 2014

1/4/14

Mae SXTO – ymyrraeth rywiol drwy neges destun – yn ganlyniad prosiect tair blynedd, pan weithiodd yr awdur, cyfarwyddwr ac actorion gyda phobl ifanc i ymchwilio defnydd dinistriol o gyfryngau cymdeithasol. Mae’n stori am bobl gyffredin mewn sefyllfa eithafol. Mae’r cynhyrchiad wedi teithio’n eang ynh Nghymru; mae’n rhan o repertoire y cwmni ar gyfer teithio yn y DG a thramor.

Wrth holi Bethan Gwanas, awdures y sioe am ei phrofiad o gyd weithio gyda cwmni theatr Arad Goch, dywedodd

‘Nath o chwythu ‘mhen i…a g’neud i fi sbio a meddwl am ddrama mewn ffordd hollol wahanol. ‘Sgynai’m byd ond parch at Jeremy am roi ei droed i lawr, Angharad am ei gweledigaeth a’i dychymyg a’i dawn, a’r actorion am ‘neud ffasiwn job dda ohoni!’

Image

SEXTING- sexual harrasment through texting – is the result of a three year research project when the author, performers and director worked with young people to explore the negative and destructive misuse of social media. It’s the story of everyday people in an extreme situation. The production has toured extensively in Wales and remains in the company’s repertoire for touring in the UK and abroad.

The author Bethan Gwanas thoroughly enjoyed working with Arad Goch;

‘It blew my mind….and made me think about drama in a completely different way. I have nothing but respect towards Jeremy for putting his foot down, Angharad for her vision, her imagination and her talent, and the actors for doing such a good job!’

Linc Youtube
https://www.youtube.com/playlist?list=PLF6BECAD5FF60E91D

Linc Facebook
https://www.facebook.com/aradgoch/media_set?set=a.610340745719811.1073741839.100002316721443&type=3

Advertisements
h1

Georgia Ruth

2 April 2014

1/4/14

I Ysgol Gymraeg Aberystwyth aeth criw Arad Goch yn gyntaf, ac yno roedd Georgia Ruth yn aros yn eiddgar amdanom ni gyda’i thelyn a’i gitar yn barod i ddiddanu ac addysgu’r disgyblion. Roedd y plant wrth eu boddau yn dysgu am Adar Llatai, sef yr adar arferai gario negeseuon o un person i’r llall – cyn dyddiau Twitter a Facebook!

Image

Our first stop today was Ysgol Gymraeg Aberystwyth, where Georgia Ruth was eagerly awaiting our arrival along with her instruments, ready to entertain an educate the school’s pupils. The children loved learning about ‘Adar Llatai’  (Messenger Birds) through the medium of song, and were more than ready to participate with co-singing and whistling!

Linc i fideos Youtube –
http://www.youtube.com/playlist?list=PLHme4QlMh71eXr8DT8sOS4-1_EM_m1o1V
– Youtube videos link

Linc i luniau Facebook –
https://www.facebook.com/aradgoch/media_set?set=a.610050595748826.1073741838.100002316721443&type=3
– Facebook pictures link

h1

Delegates!

31 March 2014

Heddiw aeth dau fws i gasglu 20 o ‘delegates’ ymwelwyr o bob cwr o’r byd o faesawyr Birmingham. Trefnwyr gwyliau, rhaglennwyr theatrau ac aelodau o ASSITEJ yw’r mwyafrif, ac mae nhw yma i chwilio am syniadau a gwaith newydd i’w brynnu ar gyfer cynulleidfaoedd ifanc yn eu gwledydd nhw. Wrth gyrraedd tref Aberystwyth daeth y glaw trwm i groesawu pawb ond croesi bysedd y bydd hwn yn diflannu erbyn y bore er mwyn inni gychwyn yr Wyl mewn steil! 

Today our Festival delegates arrived at Birmingham airport ready to board the two buses for the last leg of their joyrney to Aberystwyth. The delegates are a mixture of theatre programmers, festival orgainsers and members of ASSITEJ and they are here at Opening Doors to look for new ideas and productions to showcase to young audiences in their own country. As they arrived Aberystyth the rain also arrived ! Cross fingers that it will be gone before the official start of the Festival in the morning!

 

Image

Image 

h1

Armagh Rhymers @ Agor Drysau – Opening Doors

30 March 2014

Yr Armagh Rhymers oedd y cwmni cyntaf i gyrraed Theatr Arad Goch nos Iau, ac aethant ati yn syth i greu bwrlwm!

Dydd Gwener, bu’r cwmni yn cyd weithio gyda phlant Ysgol Cwmpadarn ac Ysgol Llwyn Yr Eos, Aberystwyth mewn gweithdy oedd yn cyfuno dawns, cerddoriaeth a mygydau. Yn dilyn y gweithdy cafodd y plant gyfle i ddangos eu gwaith i weddill yr ysgol mewn gorymdaith o amgylch yr iard.

Dydd Sadwrn, bu’r cwmni yn gorymdeithio ar strydoedd Aberystwyth yn eu gwisgoedd a’u masgiau lliwgar, a nos Sadwrn bu cerddorion y cwmni yn rhoi blas o gerddoriaeth werinol Gogledd Iwerddon mewn tafarndai o amgylch y dref!

Image

The first company to arrive at Theatr Arad Goch on Thursday were the Armagh Rhymers , and they showed no hesitation in creating enthusiasm!

On Friday, the company visited Ysgol Cwmpadarn and Ysgol Llwyn Yr Eos, Aberystwyth and got the pupils involved in a workshop consisting of dance, music and masks! The workshop followed with a parade around the school yard for the children to put their work on show.

On Saturday, the company paraded through the streets of Aberystwyth in their colourful clothing and masks, before introducing spectators to a taste of Traditional Northern Irish music in the local pubs!

—————————————————————————————————————-

Linc i weld gorymdaith Ysgol Cwmpadarn
https://www.youtube.com/watch?v=B7IQeoPoEfg
Link to see the Ysgol Cwmpadarn parade

 

h1

PYTHEFNOS I FYND! / TWO WEEKS TO GO!

18 March 2014

h1

19 – Diwrnod/ 19 – Days to Go!

13 March 2014

Gyda dim ond 19 diwrnod i fynd mae’n falch gennym gyhoeddi bod dros 1,500 o docynnau plant eisioes wedi eu gwerthu ar gyfer yr Wyl!

Mae rhywfaint o docynnau ar ol ar gyfer Dead Born Grow (Aberystwyth)  Ulysses (Aberteifi) King Hit (Caerfyrddin)  a The Quiet Tree and The Creatures of Whistleberry Forest (Felinfach)

Gwyliwch allan am y faner fydd yn hedfan uwchben y stryd fawr yn Aberystywth cyn diwedd yr wythnos! 

With only 19 days to go we’re delighted that over 1,500 children’s tickets have now been sold! 

Tickets available for Daed Born Grow (Aberystwyth) Ulysses (Theatr Mwldan) King Hit (Carmarthen) and The Quiet Tree and The Creatures of Whistlebverry Forest (Felinfach)

Look out for our Street banner in Aberystwyth this week, you won’t miss it! 

 

Image

 

h1

Y DIWEDDARAF O’R SWYDDFA DOCYNNAU – LATEST UPDATE FROM THE BOX OFFICE! Further shows have now SOLD OUT!

10 February 2014

Mae’r sioeau canlynol yn LLAWN! /The following performances are now SOLD OUT! 

31.3.14 – THE ENORMOUS TURNIP @ 10:00 + 14:00

1.1.14 – ADAR LLATAI, SXTO, The Quiet Tree and the Creatures of Whistleberry Forest @ 10:30, IZZY TOOINSKY @ 13:00 + 14:15,                   KISH KUSH @ 13:45

2.4.14 – THE ENORMOUS TURNIP @ 09:30, The Quiet Tree and the Creatures of Whistleberry Forest @ 09:30 + 10:45, KISH KUSH @13:30, CWPWRDD DILLAD @10:45 + 13:30, THE ENORMOUS TURNIP @ 13:30

3.4.14 – LUNA @ 09:45, CLANN LIR @ 11am, King HIt @ 11am, ECHOA @ 13:30

4.4.14 – WHERE THE LEAVES BLOW @ 10:45, IZZY TOOINSKY @ 13:45

     Image