Posts Tagged ‘Sexto’

h1

SXTO / SEXTING

2 April 2014

1/4/14

Mae SXTO – ymyrraeth rywiol drwy neges destun – yn ganlyniad prosiect tair blynedd, pan weithiodd yr awdur, cyfarwyddwr ac actorion gyda phobl ifanc i ymchwilio defnydd dinistriol o gyfryngau cymdeithasol. Mae’n stori am bobl gyffredin mewn sefyllfa eithafol. Mae’r cynhyrchiad wedi teithio’n eang ynh Nghymru; mae’n rhan o repertoire y cwmni ar gyfer teithio yn y DG a thramor.

Wrth holi Bethan Gwanas, awdures y sioe am ei phrofiad o gyd weithio gyda cwmni theatr Arad Goch, dywedodd

‘Nath o chwythu ‘mhen i…a g’neud i fi sbio a meddwl am ddrama mewn ffordd hollol wahanol. ‘Sgynai’m byd ond parch at Jeremy am roi ei droed i lawr, Angharad am ei gweledigaeth a’i dychymyg a’i dawn, a’r actorion am ‘neud ffasiwn job dda ohoni!’

Image

SEXTING- sexual harrasment through texting – is the result of a three year research project when the author, performers and director worked with young people to explore the negative and destructive misuse of social media. It’s the story of everyday people in an extreme situation. The production has toured extensively in Wales and remains in the company’s repertoire for touring in the UK and abroad.

The author Bethan Gwanas thoroughly enjoyed working with Arad Goch;

‘It blew my mind….and made me think about drama in a completely different way. I have nothing but respect towards Jeremy for putting his foot down, Angharad for her vision, her imagination and her talent, and the actors for doing such a good job!’

Linc Youtube
https://www.youtube.com/playlist?list=PLF6BECAD5FF60E91D

Linc Facebook
https://www.facebook.com/aradgoch/media_set?set=a.610340745719811.1073741839.100002316721443&type=3