Posts Tagged ‘Opening Doors Festival’

h1

Armagh Rhymers @ Agor Drysau – Opening Doors

30 March 2014

Yr Armagh Rhymers oedd y cwmni cyntaf i gyrraed Theatr Arad Goch nos Iau, ac aethant ati yn syth i greu bwrlwm!

Dydd Gwener, bu’r cwmni yn cyd weithio gyda phlant Ysgol Cwmpadarn ac Ysgol Llwyn Yr Eos, Aberystwyth mewn gweithdy oedd yn cyfuno dawns, cerddoriaeth a mygydau. Yn dilyn y gweithdy cafodd y plant gyfle i ddangos eu gwaith i weddill yr ysgol mewn gorymdaith o amgylch yr iard.

Dydd Sadwrn, bu’r cwmni yn gorymdeithio ar strydoedd Aberystwyth yn eu gwisgoedd a’u masgiau lliwgar, a nos Sadwrn bu cerddorion y cwmni yn rhoi blas o gerddoriaeth werinol Gogledd Iwerddon mewn tafarndai o amgylch y dref!

Image

The first company to arrive at Theatr Arad Goch on Thursday were the Armagh Rhymers , and they showed no hesitation in creating enthusiasm!

On Friday, the company visited Ysgol Cwmpadarn and Ysgol Llwyn Yr Eos, Aberystwyth and got the pupils involved in a workshop consisting of dance, music and masks! The workshop followed with a parade around the school yard for the children to put their work on show.

On Saturday, the company paraded through the streets of Aberystwyth in their colourful clothing and masks, before introducing spectators to a taste of Traditional Northern Irish music in the local pubs!

—————————————————————————————————————-

Linc i weld gorymdaith Ysgol Cwmpadarn
https://www.youtube.com/watch?v=B7IQeoPoEfg
Link to see the Ysgol Cwmpadarn parade