Posts Tagged ‘hwyl’

h1

PROMO 2014

23 January 2014

Blas o’r hyn sydd i ddod yn ystod AGOR DRYSAU!

A taste of what’s awaiting you at OPENING DOORS!

Cynhyrchwyd gan/ Produced by: Destina Bartley

h1

‘Photoshoot’ 2014!

20 January 2014

Rydym wedi penderfynnu ail frandio rhywfaint ar gyfer Gŵyl Agor Drysau 2014, a hynny oherwydd bod yr Ŵyl yn rhan o’n dathliadau pen blwydd ni yn 25 oed eleni!

Cafwyd ‘photoshoot’ dan arweiniad Keith Morris a’r dylunydd Elgan Griffiths yng Nghanolfan Arad Goch yn ystod mis Rhagfyr, ac yn y sesiwn hwyliog hwn cafodd aelodau o blAGur ac AGwedd, clybiau drama wythnosol Arad Goch, y cyfle i wisgo props a dillad gwahanol er mwyn creu cymeriadau a golygfeydd digri.

“Mae’r ŵyl yn rhoi’r cyfle i blant a theuluoedd Cymru i brofi gwledd o theatr o bob cwr o’r byd, mae’n gyfle i gael hwyl efo’i gilydd ac roedd hi’n bwysig inni gyfleu hyn yn y brandio”        (Heulwen Davies, Swyddog Marchnata Cwmni Theatr Arad Goch)

Dyma ichi flas o’r brand newydd!

Image

 

Image

Image

Image