Posts Tagged ‘Gŵyl’

h1

Delegates!

31 March 2014

Heddiw aeth dau fws i gasglu 20 o ‘delegates’ ymwelwyr o bob cwr o’r byd o faesawyr Birmingham. Trefnwyr gwyliau, rhaglennwyr theatrau ac aelodau o ASSITEJ yw’r mwyafrif, ac mae nhw yma i chwilio am syniadau a gwaith newydd i’w brynnu ar gyfer cynulleidfaoedd ifanc yn eu gwledydd nhw. Wrth gyrraedd tref Aberystwyth daeth y glaw trwm i groesawu pawb ond croesi bysedd y bydd hwn yn diflannu erbyn y bore er mwyn inni gychwyn yr Wyl mewn steil! 

Today our Festival delegates arrived at Birmingham airport ready to board the two buses for the last leg of their joyrney to Aberystwyth. The delegates are a mixture of theatre programmers, festival orgainsers and members of ASSITEJ and they are here at Opening Doors to look for new ideas and productions to showcase to young audiences in their own country. As they arrived Aberystyth the rain also arrived ! Cross fingers that it will be gone before the official start of the Festival in the morning!

 

Image

Image 

h1

‘Photoshoot’ 2014!

20 January 2014

Rydym wedi penderfynnu ail frandio rhywfaint ar gyfer Gŵyl Agor Drysau 2014, a hynny oherwydd bod yr Ŵyl yn rhan o’n dathliadau pen blwydd ni yn 25 oed eleni!

Cafwyd ‘photoshoot’ dan arweiniad Keith Morris a’r dylunydd Elgan Griffiths yng Nghanolfan Arad Goch yn ystod mis Rhagfyr, ac yn y sesiwn hwyliog hwn cafodd aelodau o blAGur ac AGwedd, clybiau drama wythnosol Arad Goch, y cyfle i wisgo props a dillad gwahanol er mwyn creu cymeriadau a golygfeydd digri.

“Mae’r ŵyl yn rhoi’r cyfle i blant a theuluoedd Cymru i brofi gwledd o theatr o bob cwr o’r byd, mae’n gyfle i gael hwyl efo’i gilydd ac roedd hi’n bwysig inni gyfleu hyn yn y brandio”        (Heulwen Davies, Swyddog Marchnata Cwmni Theatr Arad Goch)

Dyma ichi flas o’r brand newydd!

Image

 

Image

Image

Image

 

h1

AGOR DRYSAU – 1 – 4 Ebrill 2014

20 January 2014

 

                 Image

Mae Cwmni Theatr Arad Goch yn falch o gyhoeddi bod 8fed Gŵyl Agor Drysau yn cael ei chynnal rhwng y 1 – 4 o Ebrill 2014!

Ar y 1af o Ebrill mae Cwmni Theatr Arad Goch yn dathlu ei ben blwydd yn 25 oed ac felly bydd yr Ŵyl eleni yn fwy nag erioed o’r blaen ac yn cynnwys perfformiadau, gweithdai, seminarau proffesiynnol a nifer o ddigwyddiadau ‘fringe’ gyda’r nos.

Bydd perfformwyr yn teithio o Awstralia, America, Yr Eidal, Valencia, Iwerddon a Gogledd Iwerddon, Yr Alban, Ffrainc a Chymru i berfformio yn Aberystwyth, Pontardawe, Caerfyrddin, Felinfach, Castell Nedd ac Aberteifi.

“Er mwyn dathlu’r pen blwydd arbennig gyda ffrindiau, rydyn ni wedi gwahodd nifer o gwmniau i ddychwelyd i Gymru ar gyfer yr Ŵyl eleni. Bydd yr ŵyl fel parti mawr ac felly rydyn ni’n eich gwahodd chithau hefyd i fwynhau gwledd o theatr”  

(Jeremy Turner, Cyfarwyddwr Artistig Cwmni Theatr Arad Goch)