Posts Tagged ‘film’

h1

Behind the scenes – Agor Drysau Photoshoot 2014!

20 January 2014

Following the previous post here is a short film to show the behind the scenes process of producing the new images for the Agor Drysau – Opening Doors marketing material!

This short ‘behind the scenes’ film was produced by Destina Bartley, a student from Aberystwyth University’s Film and TV department. Destina is one of three students working with us to create films for the Festival website, this is part of their coursework and part of their placement module.

Get the popcorn and enjoy!

h1

Ffilm fer – ‘Photoshoot’ Agor Drysau 2014

20 January 2014

Yn dilyn y ‘post’ diwethaf dyma ichi fideo ‘cefn llwyfan’ yn dangos y broses o gynhyrchu’r delweddau ar gyfer deunydd marchnata Gŵyl Agor Drysau 2014!

Cynhyrchwyd y ffilm gan Destina Bartley, myfyrwriag o Adran Ffilm a Theledu Prifysgol Aberystwyth, mae Destina a dwy fyfyrwraig arall o’r adran yn cydweithio gyda ni i gynhyrchu deunydd digidol i farchnata’r ŵyl eleni, mae’r gwaith yma yn rhan o’i gwaith cwrs.

Mwynhewch!