Posts Tagged ‘Arad Goch’

h1

Armagh Rhymers @ Agor Drysau – Opening Doors

30 March 2014

Yr Armagh Rhymers oedd y cwmni cyntaf i gyrraed Theatr Arad Goch nos Iau, ac aethant ati yn syth i greu bwrlwm!

Dydd Gwener, bu’r cwmni yn cyd weithio gyda phlant Ysgol Cwmpadarn ac Ysgol Llwyn Yr Eos, Aberystwyth mewn gweithdy oedd yn cyfuno dawns, cerddoriaeth a mygydau. Yn dilyn y gweithdy cafodd y plant gyfle i ddangos eu gwaith i weddill yr ysgol mewn gorymdaith o amgylch yr iard.

Dydd Sadwrn, bu’r cwmni yn gorymdeithio ar strydoedd Aberystwyth yn eu gwisgoedd a’u masgiau lliwgar, a nos Sadwrn bu cerddorion y cwmni yn rhoi blas o gerddoriaeth werinol Gogledd Iwerddon mewn tafarndai o amgylch y dref!

Image

The first company to arrive at Theatr Arad Goch on Thursday were the Armagh Rhymers , and they showed no hesitation in creating enthusiasm!

On Friday, the company visited Ysgol Cwmpadarn and Ysgol Llwyn Yr Eos, Aberystwyth and got the pupils involved in a workshop consisting of dance, music and masks! The workshop followed with a parade around the school yard for the children to put their work on show.

On Saturday, the company paraded through the streets of Aberystwyth in their colourful clothing and masks, before introducing spectators to a taste of Traditional Northern Irish music in the local pubs!

—————————————————————————————————————-

Linc i weld gorymdaith Ysgol Cwmpadarn
https://www.youtube.com/watch?v=B7IQeoPoEfg
Link to see the Ysgol Cwmpadarn parade

 

h1

Tocynnau’n gwerthu’n gyflym!

22 January 2014

Mae’r ffon wedi bod yn boeth heddiw ac mae’r tocynnau’n gwerthu’n gynt nag erioed ar gyfer Gwyl AGOR DRYSAU – OPENING DOORS!

Y Diweddaraf o’r Swyddfa Docynnau:

CWPWRDD DILLAD gan Fran Wen – POB PERFFORMIAD YN LLAWN

LUNA gan Theatr Iolo – Dim ond 12 tocyn ar ol ar gyfer y perfformiad am 13:45 yng Nghanolfan y Celfyddydau Aberystwyth

Image

 

 

 

h1

Ffilm fer – ‘Photoshoot’ Agor Drysau 2014

20 January 2014

Yn dilyn y ‘post’ diwethaf dyma ichi fideo ‘cefn llwyfan’ yn dangos y broses o gynhyrchu’r delweddau ar gyfer deunydd marchnata Gŵyl Agor Drysau 2014!

Cynhyrchwyd y ffilm gan Destina Bartley, myfyrwriag o Adran Ffilm a Theledu Prifysgol Aberystwyth, mae Destina a dwy fyfyrwraig arall o’r adran yn cydweithio gyda ni i gynhyrchu deunydd digidol i farchnata’r ŵyl eleni, mae’r gwaith yma yn rhan o’i gwaith cwrs.

Mwynhewch!

h1

AGOR DRYSAU – 1 – 4 Ebrill 2014

20 January 2014

 

                 Image

Mae Cwmni Theatr Arad Goch yn falch o gyhoeddi bod 8fed Gŵyl Agor Drysau yn cael ei chynnal rhwng y 1 – 4 o Ebrill 2014!

Ar y 1af o Ebrill mae Cwmni Theatr Arad Goch yn dathlu ei ben blwydd yn 25 oed ac felly bydd yr Ŵyl eleni yn fwy nag erioed o’r blaen ac yn cynnwys perfformiadau, gweithdai, seminarau proffesiynnol a nifer o ddigwyddiadau ‘fringe’ gyda’r nos.

Bydd perfformwyr yn teithio o Awstralia, America, Yr Eidal, Valencia, Iwerddon a Gogledd Iwerddon, Yr Alban, Ffrainc a Chymru i berfformio yn Aberystwyth, Pontardawe, Caerfyrddin, Felinfach, Castell Nedd ac Aberteifi.

“Er mwyn dathlu’r pen blwydd arbennig gyda ffrindiau, rydyn ni wedi gwahodd nifer o gwmniau i ddychwelyd i Gymru ar gyfer yr Ŵyl eleni. Bydd yr ŵyl fel parti mawr ac felly rydyn ni’n eich gwahodd chithau hefyd i fwynhau gwledd o theatr”  

(Jeremy Turner, Cyfarwyddwr Artistig Cwmni Theatr Arad Goch)