Posts Tagged ‘Alban’

h1

AGOR DRYSAU – 1 – 4 Ebrill 2014

20 January 2014

 

                 Image

Mae Cwmni Theatr Arad Goch yn falch o gyhoeddi bod 8fed Gŵyl Agor Drysau yn cael ei chynnal rhwng y 1 – 4 o Ebrill 2014!

Ar y 1af o Ebrill mae Cwmni Theatr Arad Goch yn dathlu ei ben blwydd yn 25 oed ac felly bydd yr Ŵyl eleni yn fwy nag erioed o’r blaen ac yn cynnwys perfformiadau, gweithdai, seminarau proffesiynnol a nifer o ddigwyddiadau ‘fringe’ gyda’r nos.

Bydd perfformwyr yn teithio o Awstralia, America, Yr Eidal, Valencia, Iwerddon a Gogledd Iwerddon, Yr Alban, Ffrainc a Chymru i berfformio yn Aberystwyth, Pontardawe, Caerfyrddin, Felinfach, Castell Nedd ac Aberteifi.

“Er mwyn dathlu’r pen blwydd arbennig gyda ffrindiau, rydyn ni wedi gwahodd nifer o gwmniau i ddychwelyd i Gymru ar gyfer yr Ŵyl eleni. Bydd yr ŵyl fel parti mawr ac felly rydyn ni’n eich gwahodd chithau hefyd i fwynhau gwledd o theatr”  

(Jeremy Turner, Cyfarwyddwr Artistig Cwmni Theatr Arad Goch)