h1

Wythnos i Fynd/ 1 Week to go!

24 March 2014

Wythnos i Fynd/ 1 Week to go!

Rhaglen swyddogol AGOR DRYSAU wedi cyrraedd ac mae Matthew a Heddwen wedi cyffroi!

The official festival programme has arrived and Arad Goch staff are gripped! Can’t wait to hand them out to all our International friends next week!

Advertisements
h1

Eliot Moleba from South Africa Joins the Team!

18 March 2014

 

Image

 

Wrth inni baratoi i groesawu oddeutu 100 o ymwelwyr o bob cwr o’r byd i Gymru mae un person ifanc, Eliot Moleba o Dde Africa eisioes wedi cyrraedd! Mae Eliot yn ymuno a’r tim fel rhan o gynllun ASSITEJ Next Generation, cynllun sy’n annog pobl ifanc sydd a diddordeb yn y celfyddydau i ddatblygu cysylltiadu rhyngwladol er mwyn datblygu eu crefft.

Fel y gwelwch o’r llun  uchod mae Eliot, sy’n gynhyrchydd a chyfarwyddwr theatr 26 mlywdd oed, eisioes yn mwynhau ei gyfnod Aberystwyth! Bu’n un o’r criw fu’n perfformio yn y noson ‘Response Time’ yn Oriel Nwy nos Sadwrn.

As we prepare to welcome around 100 international visitors to Wales, one very enthusiastic young man from South Africa has already landed in Aberystwyth! Eliot Moleba is a 26 year old theatre maker and director and he’s working as an Intern at Arad Goch as part of our Festival team.

Eliot has been selected through the ASSITEJ Next Generation Project, which helps support young artists to develop their practice, foster international relationships and encourage collaborations.

As you can see from the image above Eliot is already enjoying his time in Aberystwyth, he was one of several young people who took part in Aberystwyth Gas Gallery’s ‘Response Time’ last Saturday.

h1

PYTHEFNOS I FYND! / TWO WEEKS TO GO!

18 March 2014

h1

19 – Diwrnod/ 19 – Days to Go!

13 March 2014

Gyda dim ond 19 diwrnod i fynd mae’n falch gennym gyhoeddi bod dros 1,500 o docynnau plant eisioes wedi eu gwerthu ar gyfer yr Wyl!

Mae rhywfaint o docynnau ar ol ar gyfer Dead Born Grow (Aberystwyth)  Ulysses (Aberteifi) King Hit (Caerfyrddin)  a The Quiet Tree and The Creatures of Whistleberry Forest (Felinfach)

Gwyliwch allan am y faner fydd yn hedfan uwchben y stryd fawr yn Aberystywth cyn diwedd yr wythnos! 

With only 19 days to go we’re delighted that over 1,500 children’s tickets have now been sold! 

Tickets available for Daed Born Grow (Aberystwyth) Ulysses (Theatr Mwldan) King Hit (Carmarthen) and The Quiet Tree and The Creatures of Whistlebverry Forest (Felinfach)

Look out for our Street banner in Aberystwyth this week, you won’t miss it! 

 

Image

 

h1

Noddwyr/ Sponsors

6 March 2014

Gyda 25 diwrnod i fynd nes AGOR DRYSAU mae Canolfan Arad Goch yn fwrlwm wrth inni gwblhau’r trefniadau munud olaf! Yng nghanol yr holl gyffro hoffem gymeryd y cyfle i ddiolch i’r noddwyr sydd wedi cefnogi’r Wyl, heb eich cefnogaeth chi ni fyddai modd i’r Wyl barhau.

There are only 25 days to go until our 8th OPENING DOORS Festival so as you can imagine the staff at Canolfan Arad Goch are racing around finalizing all the last minute details to ensure that this is our best Festival to date! In amongst all the hustle and bustle we would like to take the time to thank our sponsors who have kindly supported the Festival. Without your support it would not be possible to stage this fantastic event. 

Cynogr Celfyddydau Cymru, Llywodraeth Cymru, Cyngor Sir Ceredigion, Clwb Busnes Aberystwyth, Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth, Lolfa, Atebol, Ultracomida, BCC IT a Baravin. 

h1

Y DIWEDDARAF O’R SWYDDFA DOCYNNAU – LATEST UPDATE FROM THE BOX OFFICE! Further shows have now SOLD OUT!

10 February 2014

Mae’r sioeau canlynol yn LLAWN! /The following performances are now SOLD OUT! 

31.3.14 – THE ENORMOUS TURNIP @ 10:00 + 14:00

1.1.14 – ADAR LLATAI, SXTO, The Quiet Tree and the Creatures of Whistleberry Forest @ 10:30, IZZY TOOINSKY @ 13:00 + 14:15,                   KISH KUSH @ 13:45

2.4.14 – THE ENORMOUS TURNIP @ 09:30, The Quiet Tree and the Creatures of Whistleberry Forest @ 09:30 + 10:45, KISH KUSH @13:30, CWPWRDD DILLAD @10:45 + 13:30, THE ENORMOUS TURNIP @ 13:30

3.4.14 – LUNA @ 09:45, CLANN LIR @ 11am, King HIt @ 11am, ECHOA @ 13:30

4.4.14 – WHERE THE LEAVES BLOW @ 10:45, IZZY TOOINSKY @ 13:45

     Image                                         

 

h1

Y DIWEDDARAF – BOX OFFICE – UPDATE!

27 January 2014

Mae’r perfformiadau isod yn LLAWN DOP! / The following performances are now SOLD OUT!

31.3.14

THE ENORMOUS TURNIP @10:00 (*Tocynnau ar ol / Tickets available for 14:00)

1.4.14

ADAR LLATAI @ 09:30 + 13:45

THE QUIET TREE AND THE CREATURES OF WHISTLEBERRY FOREST @10:30 (*Tocynnau ar ol / Tickets available for 13:45)

SXTO @12:00

2.4.14

THE QUIET TREE AND THE CREATURES OF WHISTLEBERRY FOREST @09:30

THE ENORMOUS TURNIP @ 13:30 (*Tocynnau ar ol/ Tickets available for 09:30)

 

CWPWRDD DILLAD @ 10:45 + 13:30

3.4.14

LUNA @ 09:45 (*12 Tocyn/ 12 Tickets left for 13:45)

 

CLANN LIR @ 11:00

KING HIT @ 11:00

4.4.14

IZZI TOOINSKY AND THE MAN EATING CHICKEN @ 09:10 + 13:45

WHERE THE LEAVES BLOW @ 10:45 (*Tocynnau ar gael/ Tickets available for 13:45)