h1

Gweinidog yng Ngwyl Agor Drysau / Minister attends Opening Doors

3 April 2014

Diwrnod tri Gwyl Agor Drysau bron ar ben a chafwyd gwledd o berfformiadau o Ffrainc, Iwerddon, Yr Alban, Yr Eidal, Awstralia a Chymru. Ymhlith y gynulleidfa o 22 o wledydd roedd Cwmni Theatr Arad Goch yn falch iawn bod John Griffiths, y Gweinidog Diwylliant a Chwaraeon wedi ymweld a’r Wyl heddiw.

Cychwynnodd ei ymweliad wrth fynychu perfformiad pwerus iawn o King Hit gan Zeal Theatre Awstralia, un o gwmniau perfformio mwyaf blaenllaw y byd ym maes theatr i bobl ifanc yn Ysgol Uwchradd Penweddig Aberystwyth. Yn dilyn y perfformiad teithiodd y Gweinidog i Ganolfan Arad Goch yng nghanol tref Aberystwyth ble bu’n annerch y tramorwyr, y cwmniau perfformio a nifer o wahoddedigion.

Yn ystod ei gyflwyniad bu’n pwysleisio pwysigrwydd theatr a chelfyddydau perfformio gan nodi pwysigrwydd parhau i berfformio mewn ysgolion er mwyn sicrhau bod plant a phobl ifanc Cymru yn cael pob cyfle posibl i brofi’r celfyddydau.

 

Image

Day 3 of Opening Doors is almost complete and today, children, young people our international friends enjoyed performances by companies from France, Ireland, Scotland, Italy, Australia and Wales. Amongst the audience from 22 countries, Cwmni Theatr Arad Goch was extremely pleased that Mr John Griffiths, our Minister for Culture and Sport attended the event in Aberystwyth today.

The first stop was Ysgol Uwchradd Penweddig where he sat amongst the young audience to enjoy a powerful performance of King Hit by Australia’s Zeal Theatre. Following the performance the Minister travelled to Canolfan Arad Goch in the heart of Aberystwyth to talk to the performing companies, international theatre producers and promoters and invited guests. 

During his inspiring speech he emphasised the importance of theatre and performing arts to young audiences and felt strongly about the need to continue to perform in Schools in order to ensure that all children and young people get to experience the arts.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: