h1

Eliot Moleba from South Africa Joins the Team!

18 March 2014

 

Image

 

Wrth inni baratoi i groesawu oddeutu 100 o ymwelwyr o bob cwr o’r byd i Gymru mae un person ifanc, Eliot Moleba o Dde Africa eisioes wedi cyrraedd! Mae Eliot yn ymuno a’r tim fel rhan o gynllun ASSITEJ Next Generation, cynllun sy’n annog pobl ifanc sydd a diddordeb yn y celfyddydau i ddatblygu cysylltiadu rhyngwladol er mwyn datblygu eu crefft.

Fel y gwelwch o’r llun  uchod mae Eliot, sy’n gynhyrchydd a chyfarwyddwr theatr 26 mlywdd oed, eisioes yn mwynhau ei gyfnod Aberystwyth! Bu’n un o’r criw fu’n perfformio yn y noson ‘Response Time’ yn Oriel Nwy nos Sadwrn.

As we prepare to welcome around 100 international visitors to Wales, one very enthusiastic young man from South Africa has already landed in Aberystwyth! Eliot Moleba is a 26 year old theatre maker and director and he’s working as an Intern at Arad Goch as part of our Festival team.

Eliot has been selected through the ASSITEJ Next Generation Project, which helps support young artists to develop their practice, foster international relationships and encourage collaborations.

As you can see from the image above Eliot is already enjoying his time in Aberystwyth, he was one of several young people who took part in Aberystwyth Gas Gallery’s ‘Response Time’ last Saturday.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: