h1

Noddwyr/ Sponsors

6 March 2014

Gyda 25 diwrnod i fynd nes AGOR DRYSAU mae Canolfan Arad Goch yn fwrlwm wrth inni gwblhau’r trefniadau munud olaf! Yng nghanol yr holl gyffro hoffem gymeryd y cyfle i ddiolch i’r noddwyr sydd wedi cefnogi’r Wyl, heb eich cefnogaeth chi ni fyddai modd i’r Wyl barhau.

There are only 25 days to go until our 8th OPENING DOORS Festival so as you can imagine the staff at Canolfan Arad Goch are racing around finalizing all the last minute details to ensure that this is our best Festival to date! In amongst all the hustle and bustle we would like to take the time to thank our sponsors who have kindly supported the Festival. Without your support it would not be possible to stage this fantastic event. 

Cynogr Celfyddydau Cymru, Llywodraeth Cymru, Cyngor Sir Ceredigion, Clwb Busnes Aberystwyth, Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth, Lolfa, Atebol, Ultracomida, BCC IT a Baravin. 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: