h1

‘Photoshoot’ 2014!

20 January 2014

Rydym wedi penderfynnu ail frandio rhywfaint ar gyfer Gŵyl Agor Drysau 2014, a hynny oherwydd bod yr Ŵyl yn rhan o’n dathliadau pen blwydd ni yn 25 oed eleni!

Cafwyd ‘photoshoot’ dan arweiniad Keith Morris a’r dylunydd Elgan Griffiths yng Nghanolfan Arad Goch yn ystod mis Rhagfyr, ac yn y sesiwn hwyliog hwn cafodd aelodau o blAGur ac AGwedd, clybiau drama wythnosol Arad Goch, y cyfle i wisgo props a dillad gwahanol er mwyn creu cymeriadau a golygfeydd digri.

“Mae’r ŵyl yn rhoi’r cyfle i blant a theuluoedd Cymru i brofi gwledd o theatr o bob cwr o’r byd, mae’n gyfle i gael hwyl efo’i gilydd ac roedd hi’n bwysig inni gyfleu hyn yn y brandio”        (Heulwen Davies, Swyddog Marchnata Cwmni Theatr Arad Goch)

Dyma ichi flas o’r brand newydd!

Image

 

Image

Image

Image

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: